S T U D I E

Všechny studie jsou pouze hypotetická řešení vytvořená v rámci výuky architektonických předmětů na katedrách architektury v Ostravě a Opoli. Nemohou tedy sloužit jako podklad pro realizaci ani žádný stupeň stavebního řízení.
Všechny studie jsou autorskými díly ve smyslu zákona 121/2000 Sb. a jejich publikace nebo jakékoliv jiné využití jsou možné jen se souhlasem autora a vedoucího práce.

[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Azylové komunitní centrum v lomu

Lokalita / Lokacja: Kobeřice

Autor / Autor: Tomáš Babor

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Martin Nedvěd

Předmět / : Ateliérová tvorba 4

Hodnocení / Klasyfikacja: 89/100

Text/ Tekst: Projekt novostavby azylového komunitního centra se zabývá vybudováním místa pro lidi, kteří se chtějí starat sami o sebe, případně pro lidi, kteří zde vyhledají pomoc v tíživé životní situaci. Komunitní centrum bude poskytovat možnosti bydlení, obživy, práce a nalezení nového smyslu života pro celkem 40 osob.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Azylové komunitní centrum v lomu

Lokalita / Lokacja: Kobeřice

Autor / Autor: Dominik Čermák

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Martin Nedvěd

Předmět / : Ateliérová tvorba 4

Hodnocení / Klasyfikacja: 86/100

Text/ Tekst: Komunitní centrum bude sloužit lidem, kteří utíkaí od společnosti, hledají nový smysl života, odlišný od jejich minulého. Účelem bude poskytnout možnost bydlení, práce a odpočinku pro 30 lidí, obývajících trvale toto komunitní centrum. Soubor staveb bude charakterem trvalý a vznikne za velkého přispění místních uživatelů.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Lékařský dům

Lokalita / Lokacja: Bohuslavice

Autor / Autor: Tomáš Gábor

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Kovář, Ing. arch. Jan Zelinka

Předmět / : Ateliérová tvorba 4

Hodnocení / Klasyfikacja: 90/100

Text/ Tekst: Praktický lékař má v současné době ordinační hodiny každé druhé úterý od 12-13 hodin. Toto hodnotili občané obce v průzkumu jako nedostatečné. Dle strategického plánu rozvoje obce je v plánu zlepšení všech výše jmenovaných aspektů. Z těchto důvodů jsem se rozhodl navrhnout do obce lékařský dům, který by nahradil stávající prostory na Obecním úřadě, které by dále mohli sloužit jiným účelům. Dále pak kavárnu, která v obci taktéž chybí.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Camphill

Lokalita / Lokacja: Kobeřice

Autor / Autor: Denisa Hrbková

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Martin Nedvěd

Předmět / : Ateliérová tvorba 4

Hodnocení / Klasyfikacja: 86/100

Text/ Tekst: Camphill je organizace, která je zaměřená na osoby s lehkou mentální retardací, a její hlavní náplní je zlepšovat stav postižených osob a naučit je žít v běžném životě. Myslím si, že se na tuto skupinu lidí hodně zapomíná a jejich postižení se pouze přijme, a nebojuje se s ním. Moje myšlenka tedy byla, vytvořit přechodný domov, těmto lidem.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Azylové centrum v lomu

Lokalita / Lokacja: Kobeřice

Autor / Autor: Andrea Kaděrová

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Martin Nedvěd

Předmět / : Ateliérová tvorba 4

Hodnocení / Klasyfikacja: 81/100

Text/ Tekst: Stavba komunitního centra bude sloužit jako obytný prostor, společenský prostor, dílny a skladovací prostory. Je určena pro 46 osob a nachází se v ní 19 bytových jednotek.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Rybářský klub

Lokalita / Lokacja: Bohuslavice

Autor / Autor: Michal Kletenský

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Kovář, Ing. arch. Jan Zelinka

Předmět / : Ateliérová tvorba 4

Hodnocení / Klasyfikacja: 82/100

Text/ Tekst: Novostavba rybářského klubu.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Pštrosí farma

Lokalita / Lokacja: Kobeřice

Autor / Autor: Vít Kolaja

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Kovář, Ing. arch. Jan Zelinka

Předmět / : Ateliérová tvorba 4

Hodnocení / Klasyfikacja: 82/100

Text/ Tekst: Tento projekt řeší rekonstrukci obytné budovy a následnou přestavbu na administrativní budovu se zázemím pro zaměstnance (parc. č. 1789) v areálu Padělky, u obce Kobeřice. Ve stávajícím objektu se nachází čtyři bytové jednotky (v 1. NP a ve 2.NP), suterén a neobytné podkroví. Všechny bytové jednotky jsou určeny pro bydlení až 4 osob. Cílem projektované stavby je vytvořit v 1.NP zázemí pro zaměstnance a turisty, ve 2.NP administrativní prostory pro areál farmy.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Penzion

Lokalita / Lokacja: Bohuslavice

Autor / Autor: Gabriela Liberdová

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Kovář, Ing. arch. Jan Zelinka

Předmět / : Ateliérová tvorba 4

Hodnocení / Klasyfikacja: 66/100

Text/ Tekst: Novostavba penzionu je určena k pobytu návštěvníků multifunkčního areálu Velký dvůr Bohuslavice, ke konání konferencí, příměstských táborů a školních akcí. Má jedno podzemní a 2 nadzemní podlaží a dále konferenční sál, který vybíhá nad hladinu přilehlého rybníka. Součástí penzionu jsou chatky, které v tomto projektu nejsou řešeny. Celý objekt je řešen jako dřevostavba s betonovým podzemním podlažím.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Zpracovna Ryb

Lokalita / Lokacja: Bohuslavice

Autor / Autor: Miroslav Menšík

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Kovář, Ing. arch. Jan Zelinka

Předmět / : Ateliérová tvorba 4

Hodnocení / Klasyfikacja: 71/100

Text/ Tekst:[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Cykloservis

Lokalita / Lokacja: Kravaře

Autor / Autor: Šárka Nahodilová

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Kovář, Ing. arch. Jan Zelinka

Předmět / : Ateliérová tvorba 4

Hodnocení / Klasyfikacja: 53/100

Text/ Tekst: Stavba cykloservisu bude sloužit jako opravna, půjčovna a prodejna kol a příslušenství. Dále s možností ubytování pro 8 osob a rodinný domek pro čtyřčlennou rodinu.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Revitalizace statku Padělky

Lokalita / Lokacja: Kobeřice

Autor / Autor: Petra Ončová

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch.Josef Kiszka, Ing. arch. Martin Nedvěd

Předmět / : Ateliérová tvorba 4

Hodnocení / Klasyfikacja: 73/100

Text/ Tekst: Vlastní objekt je navržen jako dvoupodlažní budova v komplexu dalších čtyř objektů ekofarmy, která je usazena na rovinném terénu. Budova je rozdělena na dvě části. Jedna část objektu je zachována ve svém historickém duchu, druhá část budovy byla v dezolátním stavu, tudíž zdemolována a postavena přístavba přiléhající k historické části objektu. Ideou je kontrast nového a starého a vzájemné propojení.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Stolařství a pila

Lokalita / Lokacja: Hlučín - Darkovičky

Autor / Autor: Michal Rec

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Kovář, Ing. arch. Jan Zelinka

Předmět / : Ateliérová tvorba 4

Hodnocení / Klasyfikacja: 71/100

Text/ Tekst: Administrativní budova se zázemím pro zaměstnance - areál stávající pily KBW Hlučín[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Ekofarma Padělky - ekochov ovcí a koz

Lokalita / Lokacja: Kobeřice

Autor / Autor: Eva Sedláčková

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch.Josef Kiszka, Ing. arch. Martin Nedvěd

Předmět / : Ateliérová tvorba 4

Hodnocení / Klasyfikacja: 83/100

Text/ Tekst: Revitalizace části stávajícího statku Padělky.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Koňský ranč

Lokalita / Lokacja: Píšť

Autor / Autor: Martin Struhala

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Kovář, Ing. arch. Jan Zelinka

Předmět / : Ateliérová tvorba 4

Hodnocení / Klasyfikacja: 81/100

Text/ Tekst: Tento projekt řeší stavbu správní budovy (parc. č. č. 2759/6, 2559/15, 2759/7, k. ú. Píšť 509647) v obci Píšť. Objekt je řešen jako jednopodlažní. Přízemí slouží jako zázemí zaměstnanců, jezdců, společenský prostor a ubytování. Maximální kapacita, pro kterou je objekt navržen činí maximálně 5 pracovníků a 20 hostů.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Jezdecký areál Velký dvůr

Lokalita / Lokacja: Bohuslavice

Autor / Autor: Lucie Šponarová

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Kovář, Ing. arch. Jan Zelinka

Předmět / : Ateliérová tvorba 4

Hodnocení / Klasyfikacja: 95/100

Text/ Tekst: Jedná se o rekonstrukci budovy bývalého kravína a novostavbu správní budovy a jezdecké haly.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Hasičská zbrojnice

Lokalita / Lokacja: Mokré Lazce

Autor / Autor: Jan Cingel

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Martin Nedvěd, Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.

Předmět / : Ateliérová tvorba 2

Hodnocení / Klasyfikacja: 67/100

Text/ Tekst: Novostavba hasičské zbrojnice s bytem správce.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Hasičská zbrojnice

Lokalita / Lokacja: Mokré Lazce

Autor / Autor: Tomáš Demel

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Martin Nedvěd, Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.

Předmět / : Ateliérová tvorba 2

Hodnocení / Klasyfikacja: 72/100

Text/ Tekst: Novostavba hasičské zbrojnice s bytem správce.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Hasičská zbrojnice

Lokalita / Lokacja: Mokré Lazce

Autor / Autor: Maroš Miko

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Martin Nedvěd, Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.

Předmět / : Ateliérová tvorba 2

Hodnocení / Klasyfikacja: 69/100

Text/ Tekst: Novostavba hasičské zbrojnice s bytem správce.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Obora Služovice

Lokalita / Lokacja: Služovice

Autor / Autor: Petra Filipovská

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Martin Nedvěd, Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.

Předmět / : Ateliérová tvorba 2

Hodnocení / Klasyfikacja: 100/100

Text/ Tekst: Revitalizace bývalého vojenského prostoru ve Služovicích na oboru s restaurcí a ubytováním.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Lesní škola

Lokalita / Lokacja: Služovice

Autor / Autor: Hana Staňková

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Martin Nedvěd, Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.

Předmět / : Ateliérová tvorba 2

Hodnocení / Klasyfikacja: 95/100

Text/ Tekst: Revitalizace bývalého vojenského prostoru ve Služovicích na lesní základní školu.[poster]   [celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Kulturně - společenské centrum

Lokalita / Lokacja: Třebom

Autor / Autor: Gabriela Zábranská

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Martin Nedvěd, Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.

Předmět / : Ateliérová tvorba 2

Hodnocení / Klasyfikacja: 67/100

Text/ Tekst: Novostavba obecního úřadu s kavárnou, knihovnou a společenským sálem.Název / Nazwa: Kulturně - společenské centrum

Lokalita / Lokacja: Třebom

Autor / Autor: Daniela Venusová

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Martin Nedvěd, Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.

Předmět / : Ateliérová tvorba 2

Hodnocení / Klasyfikacja: 86/100

Text/ Tekst: Novostavba obecního úřadu s kavárnou, knihovnou a společenským sálem.[celý projekt (*.zip)]

Název / Nazwa: Galerie s kavárnou

Lokalita / Lokacja: Opava

Autor / Autor: Michaela Jelínková

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Martin Nedvěd, Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.

Předmět / : Ateliérová tvorba 2

Hodnocení / Klasyfikacja: 82/100

Text/ Tekst: Rekonstrukce vodojemu v Opavě na galerii s kavárnou.Název / Nazwa: Galerie s kavárnou

Lokalita / Lokacja: Opava

Autor / Autor: Jana Syrová

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Martin Nedvěd, Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.

Předmět / : Ateliérová tvorba 2

Hodnocení / Klasyfikacja: 84/100

Text/ Tekst: Rekonstrukce vodojemu v Opavě na galerii s kavárnou.Název / Nazwa: Krzanowice centrum miasta

Lokalita / Lokacja: Krzanowice

Autor / Autor: Katarzyna Jurek, Liliana Paradowska, Klaudia Penkala

Vedoucí / Prowadzący: dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj

Předmět / : Projektowanie urbanistyczne III.Název / Nazwa: Rewitalizacja dworca Kietrz

Lokalita / Lokacja: Kietrz

Autor / Autor: Agnieszka Husarek, Dorota Kalita, Martyna Zawitowska

Vedoucí / Prowadzący: dr inż. arch. Marcin Spyra

Předmět / : Projektowanie architektoniczneNázev / Nazwa: Koncepce rozvoje Služovic

Lokalita / Lokacja: Služovice

Autor / Autor: Pavel Řihák

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D., Ing. Petr Šiřina

Předmět / : Ateliér urbanismu 1Název / Nazwa: Koncepce rozvoje Třebomi

Lokalita / Lokacja: Třebom

Autor / Autor: Lucie Kočí

Vedoucí / Prowadzący: Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D., Ing. Petr Šiřina

Předmět / : Ateliér urbanismu 1

[hlavní stránka]