A K T I V I T Y

Publikace

Elektronická verze publikace Blue Notes 1 (Hranice / Slezské pohraničí - Granice / Śląskie pogranicze)

Wystawa
11. prosince - 31. prosince 2013

Vestibul Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej (nové křídlo)

Výstava
26. září - 7. října 2013

Nová aula, VŠB-TU Ostrava

Konference / Konferencja
Konferencja: Hranice / Slezské pohraničí - Granice / Śląskie pogranicze

26. - 27. září 2013

Nová aula, VŠB-TU Ostrava

[program]   [prezentace]

Expedice
24. - 26. května 2013

Valticko

Výstava
14. - 29. března 2013

FAST, VŠB-TU Ostrava

Workshop Prajzsko
23. - 25. listopadu 2012

Třídenní česko - polský workshop probíhal na půdě Střední odborné školy stavbní v Opavě. Zůčastnili se studenti architektury z VŠB-TU Ostrava a Politechniky Opolske.

Výsledky workshopu - viz [Galerie]

Seminář
21. - 22. listopadu 2012

FAST, VŠB-TU Ostrava


Odkaz na webové stránky architektů Marcina Jojka Bartłomieje Nawrockiego přednášejích na semináři http://www.jna.com.pl/


[hlavní stránka]